Колекция „Фондова библиотека – нова”

Колекция „Фондова библиотека – нова”, основен фонд, е формирана през 1986 г. на основата на създадената по-рано „Фондова библиотека – стара” към Национален музей „Българо-съветска дружба”, по-късно разширен под наименованието Национален музей „България и славянския свят”, а от 1991 г. музеят е в структурата на Националния исторически музей.

Колекцията е формирана посредством презавеждане на книги от старата фондова библиотека и допълвана посредством покупки и дарения. Съдържа 1070 броя културни ценности, основно на български, като не липсват такива и на руски, френски, немски, хърватски, македонски, сръбски език. В колекцията са включени книги, списания, вестници, брошури, албуми, атласи, речници. По своето съдържание и проблематика се отличават с многообразие, което обхваща редица теми. Сред тях може да бъде направено условно групиране:
Изследвания върху средновековната история на България; Жития на Кирил и Методий; Остромировото евангелие; Житие на Димитър Солунски; Църковнославянска литература; Старобългарска живопис; Издирвания за българската история на Ю. Венелин; Българите в Македония, Бесарабия, Моравско, Тимошко и пр.

Възраждане; Архив на Възраждането; Начало на Българското възраждане; Въстания на българите преди Освобождението; Възрожденски културно-просветни деятели и дейци на НОД; Диарбекирски заточеници; Страданията и ужасите на българите; Източният въпрос и пр.
Руско-турска война 1877/1878 г.; Българското опълчение; Отбраната на Плевен; Боевете на Шипка; Военно-лечебно дело и частна помощ през войната; Спомени на ветерани; Свети места на признателна България; Годишнини от Освобождението; Албуми и пр.
Нова и Най-нова българска история; Националният въпрос; Войни за обединение; Дипломатическа история на България; Социална демокрация; Исторически събития и личности; Политически движения; Социализъм; Литература, Изкуство, Култура; Философски и политически възгледи на Г. Димитров, Г. Бакалов, Ас. Златаров и пр.

Славянство; Древните и сегашни славяни; Племенни и културни връзки между славянските народи; Борба с немските завоеватели; Славянско народно творчество; Славянски дни и събори; Дружества в България; Славянска литература и изкуство; Културни връзки и пр.
Из историята на Балканския полуостров, европейските народи, Русия, Сърбия, Франция, СССР, Югославия; История на съвременна Европа; Международни отношения; Политически и философски възгледи на Г. Плеханов, А. Бебел, К. Кауцки, Вл. Ленин; Събрани съчинения на Н. В. Гогол, М. Горки и пр.
Речници; Атласи; Учебници; Списания и вестници, сред които: „Българо-руско периодично издание”, „Работнишко дело”, „Нива”, Българска историческа библиотека”, „Славянски глас”, „Ново време”, „Звено”, „Дружба”, „Българо-съветско единство”.

Scroll to Top