Колекция „Традиционно облекло”

Колекция „Традиционно облекло” включва женско, мъжко и детско облекло от периода XIX – първата половина на XX в. Сбирката наброява над 3800 инвентарни единици, първата от които е женски колан от с. Ракиловци, Радомирско, изработен през 1870 г. Записан в инвентарната книга на музея като номер 5 през 1975 г., той поставя и началото на формирането на сбирката. В колекцията се съхраняват народни носии и отделни елементи от традиционното българско облекло от различни етнографски области.

Най-многобройни са женските костюми, които типологично принадлежат към трите обособени в етнографската литература видове традиционно женско облекло: двупрестилчено, сукманено и саяно.  От групата на двупрестилчените, характерна главно за Северна България, в колекцията са застъпени носиите от Видинско, Ломско, Врачанско, Ловешко, Плевенско, Никополско, Великотърновско, Русенско, а също и носиите от Добруджа. 

От сукманения тип женско облекло са комплектувани носии от районите на Трънско, Брезнишко, Софийско, Самоковско, Ихтиманско, Смолянско, Старозагорско, Ямболско, Елховско, Карнобатско, Троянско, Габровско и др.

Прочети целия текст
Scroll to Top