Годишни отчети на Националия исторически музей


Отчет на Националния исторически музей за 2022 г.

Отчет на Националния исторически музей за 2021 г.

Отчет на Националния исторически музей за 2020 г.

Отчет на Националния исторически музей за 2019 г.

Отчет на Националния исторически музей за 2018 г.

Други документи:

Gender equalily plan

Scroll to Top