Колекции


Националният исторически музей притежава 59 тематични колекции. Тук представяме част от тях с най-значимите експонати.

Колекция „Предмети на градския бит”

Колекция „Предмети на градския бит” Колекцията съдържа над 4000 културни ценности. Богатството и разнообразието й се определя от различните по вид и функционално предназначение предмети, произведени…

Вижте повече

Колекция „Плакати”

Колекция „Плакати” Сбирка „Плакати” е обособена като самостоятелна колекция към фонда на Националния исторически музей през 1980 година. В нея се съхраняват български и чуждестранни плакати,…

Вижте повече

Колекция „Часовници”

Колекция „Часовници” Колекцията е създадена през 1977 г. Общият брой на музейните предмети е над 200 и включва стенни, настолни, джобни и ръчни часовници. Изработени са…

Вижте повече

Колекция „Знамена”

Колекция „Знамена” Сбирка „Знамена” е създадена през  1975 г. и съдържа  84 фондови единици. В нея се съхраняват  въстанически знамена, знамена на партии и политически организации,…

Вижте повече
1 2 3 4
Scroll to Top