Колекции


Националният исторически музей притежава 59 тематични колекции. Тук представяме част от тях с най-значимите експонати.

Scroll to Top