Колекции


Националният исторически музей притежава 59 тематични колекции. Тук представяме част от тях с най-значимите експонати.

Колекция „Родът Станчови”

Колекция „Родът Станчови” Колекцията „Родът Станчови“ е сред най-значимите дарения, които Националният исторически музей получава. Състои от 290 културни ценности, подарени през 2007 г. от Иван…

Вижте повече

Колекция „Предмети на градския бит”

Колекция „Предмети на градския бит” Колекцията съдържа над 4000 културни ценности. Богатството и разнообразието й се определя от различните по вид и функционално предназначение предмети, произведени…

Вижте повече

Колекция „Плакати”

Колекция „Плакати” Сбирка „Плакати” е обособена като самостоятелна колекция към фонда на Националния исторически музей през 1980 година. В нея се съхраняват български и чуждестранни плакати,…

Вижте повече

Колекция „Часовници”

Колекция „Часовници” Колекцията е създадена през 1977 г. Общият брой на музейните предмети е над 200 и включва стенни, настолни, джобни и ръчни часовници. Изработени са…

Вижте повече
1 2 3 4
Scroll to Top