Късноантична и средновековна крепост „Букелон“ при с. Маточина, Свиленградско

Сбирката е обособена във връзка с археологическото проучване на крепостта „Букелон“ при с. Маточина, започнало през 2017 г. и продължило през следващите 2018, 2019, 2021 г.

Научен ръководител е гл. ас. д-р Мариела Инкова с участието на Панайот Антонов от Националния исторически музей, гл. ас. д-р Георги Сенгалевич от НАИМ, Ирена Русева от ИМ-Свиленград и д-р Калина Йорданова от Националния исторически музей. Откритите при разкопките движими културни ценности отразяват многослойния характер на обекта: от късната фаза на ранножелязната епоха, късноримския – късноантичен период, средновековната епоха и османския период.  Сред по-интересните находки внимание заслужава моливдовул на Великия соколар на византийския император от края на XIII в. и костена дръжка за прибор или инструмент (?) с изображение на куче, IV в. Сбирката включва малка част от находките, свързани с живота в крепостта, монетите се съхраняват в сбирка „Нумизматика и сфрагистика“, а повечето са в ИМ – Свиленград.

Scroll to Top