Колекция „Документи след 1944 г.”

Колекцията „Документи след 1944 г.” е създадена през 1975 г. и съдържа над 6000 фондови единици.
Според информацията, която носят, те са групирани в няколко  раздела: документи за икономическото развитие на страната, за политическата история, за културата, науката и образованието, документи за отделни личности – политици и общественици, научни и културни дейци, спортни деятели и др.

Към документите, свързани с икономическото развитие на НРБ, са рапорти на производствени колективи, трудови характеристики и автобиографии, производствени и лични планове, договори за социалистическо съревнование, призиви-обещания, грамоти и др. на трудови бригади и колективи от различни строителни обекти от национално и регионално значение – металургичен завод „Ленин” – Перник (1953 г.), АЕЦ „Козлодуй” (1973-1974), мини „Марбас” (1976 г.), национален младежки обект „Девня” – химически комбинат (1972 г.),  азотно-торов завод в Димитровград (1972 – 1976), мини „Марица-Изток” (1970 – 1975), фериботен комплекс „Варна-Иличовск” (1978 г.), машиностроителен завод „Антон Иванов” – Пловдив (1975 г.) и др. В сбирката се съхраняват информационни бюлетини, дипляни  и рекламни издания за Пловдивския мострен панаир (1975 – 1980).

В сбирката се съхраняват документи на политици като проф. Михаил Геновски, проф. Станчо Чолаков, Георги Андрейчин, проф. Владимир Топенчаров, Соломон Паси и др., на видни български учени като проф. Христо Вакарелски и проф. Куйо Куев, на художниците Владимир Димитров-Майстора, Иван и Екатерина Ненови, на „бащата” на българското кино Васил Гендов и съпругата му Жана Гендова, на артиста Константин Кисимов, на поетесата Елисавета Багряна, на оперните певици Елисавета Йолович и Гена Димитрова, на народната певица Вълкана Стоянова и др.

Документите, отнасящи се за политическата история, са свързани с темите:

  • участието на България в заключителната фаза на Втората световна война (1944 – 1945) – заповеди на главнокомандващия I-ва Българска армия ген. Владимир Стойчев, позиви, първомайски апели до бойците, писма, телеграми.
  • бригадирско движение (1946 – 1948) – удостоверения, членски книжки, справки за националните младежки бригади, грамоти и др.
  • конгреси и отчетно-изборни конференции на БКП, БЗНС, ОФ, БПС за периода 1950 – 1989 г.
  • национално честване на 1300 годишнината от създаването на българската държава (1981 г.)
  • парламентарни, президентски и местни избори (1990 – 2001) – изборни бюлетини, агитационни листовки, обръщения, програми, рекламни материали и др. на политически партии, движения и коалиции.
Scroll to Top