Колекция „Снимки от периода 1878 – 1944 г.”

Колекцията включва над 3900 инвентарни единици. Снимките отразяват събития и личности от периода 1878 – 1944 г. и са изключително разнообразни.

Фотографиите, свързани с известни политически, обществени и културни дейци, заемат значителен дял в колекцията. Запазени са образите на владетелите на Третото българско царство – княз Александър І, княз (цар) Фердинанд І и цар Борис ІІІ, както и на членовете на техните семейства. Открояват се снимки на политици като Стефан Стамболов, Драган Цанков, Александър Малинов, Константин Муравиев, Атанас Буров, Александър Гиргинов, Стоян Костурков, Богдан Филов и др.; културни дейци като художника Иван Ненов и съпругата му Екатерина Ненова, актрисите Адриана Будевска и Елисавета Йовович, поетесата Елисавета Багряна, режисьора Васил Гендов, Стефан Македонски и др.; учени като проф. Васил Златарски, акад. Гаврил Кацаров, проф. Марин Дринов, проф. Христо Вакарелски; военни дейци като генералите Радко Димитриев, Никифор Никифоров, Стефан Паприков, Иван Фичев, Стефан Тасев, Климент Бояджиев и др., дипломати като Димитър и Иван Станчови, Панчо Хаджимишев и Никола Ризов. Интересна е поредицата фотографии от сбирки на последователите на Бялото братство, както и на Учителя Петър Дънов.

Колекцията включва многобройни фотоси от войните 1912 – 1918 г., представящи моменти от бойни действия на различни военни части на българската армия и такива, които илюстрират мигове на отдих за войниците.

Интересен и значителен дял от колекцията съставляват пощенските картички с изгледи от български и чуждестранни селища и природни забележителности. Определено място имат и поздравителните картички и честитки по случай Коледа, Нова година, Великден.

Scroll to Top