Интерактивни беседи

Групите за интеракивните беседи могат да бъдат най-много от 15 деца.
Включват представяне на дадена историческа тема в експозицията, диалог, работа по групи, ролеви игри, организиране на композиции, свързани с темата. Към тези дейности се отнасят: подреждане на пъзел, рисуване, оцветяване, моделиране, апликиране и следните игри: „Потърси, намери, разкажи”, „Запомни, събери, разкажи”, „Лабиринт”, „Подреди трапезата”, „Хронология на празниците” и др.
Времетраене – 1 час. Цена – 20 лв.

ПЪРВИ СТЪПКИ В МУЗЕЯ

Образователна програма за деца на 4, 5, 6 години и предучилищна възраст.

 • ✓ ДОМЪТ
 • ✓ СЪКРОВИЩАТА НА ТРАКИТЕ
 • ✓ ЗА БУКВИТЕ
 • ✓ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
 • ✓ ЗАНАЯТИ – грънчарство, тъкачество, златарство
 • ✓ БЪЛГАРСКИ ТРАДИЦИОННИ НОСИИ
 • ✓ ПРАЗНИЦИ В НАШИЯ КАЛЕНДАР
 • ✓ ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ
 • ✓ ЗИМНИ ПРАЗНИЦИ

НАШЕТО СЛАВНО МИНАЛО

Образователна програма за ученици от 1-ви до 4-ти клас.

 • ✓ ТРАКИТЕ – живот, бит и култура
 • ✓ СЪЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА
 • ✓ ЗА БУКВИТЕ
 • ✓ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА – VII–XIV в.
 • ✓ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
 • ✓ РУСКО-ТУРСКА ОСВОБОДИТЕЛНА ВОЙНА
 • ✓ ПРАЗНИЦИ В НАШИЯ КАЛЕНДАР
 • ✓ ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ
 • ✓ ЗИМНИ ПРАЗНИЦИ

РАЗХОДКА В МИНАЛОТО

Образователна програма за ученици от 5-ти до 12-ти клас

 • ✓ ПРАИСТОРИЧЕСКА ЕПОХА
 • ✓ ТРАКИЙСКО ИЗКУСТВО И КУЛТУРА
 • ✓ КУЛТУРАТА ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ  I – IV ВЕК
 • ✓ ПЪРВО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО
 • ✓ ВТОРО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО
 • ✓ БЪЛГАРСКА СРЕДНОВЕКОВНА КУЛТУРА VII – XIV ВЕК
 • ✓ БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ – ОБЗОРНО
 • ✓ ТРЕТО ЦАРСТВО
 • ✓ БЪЛГАРИЯ ОТ НАЧАЛОТО НА XIX ДО СРЕДАТА НА ХХ В.
 • ✓ ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ В БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЕН КАЛЕНДАР

Ателиета

В Музейния образователен център се провеждат творчески ателиета, свързани с различни теми от историята или с конкретни изложби от експозицията.
Цени:
За едно занятие за един участник – 12 лв.
За две занятия в един и същи ден за един участник – 20 лв.
За три занятия в един и същи ден за един участник – 30 лв.
Преференциални цени:
При група над 20 деца – по 10 лв.
При занятия на две или повече деца от едно семейство – по 10 лв.

Рождени и имени дни

Залата на Музейния образователен център и парковото пространство на Националния исторически музей са все по-предпочитано място за празнуване на рождени дни.
Цени:
За едно дете – 25 лв.
За възрастен придружител (до 5 човека) – 2 лв.

Контакти

Адрес

Национален исторически музей
ул. „Витошко лале“ 16
София 1618
БЪЛГАРИЯ

Телефони

тел.: 0894 540 117

Електроннa пощa:

edu@historymuseum.org

Заяви детски празник

Заяви интерактивна беседа

Scroll to Top