Колекция „Тъкани”

Колекция „Тъкани“ обхваща всички видовe тъкани, изработени на ръчен тъкачен стан, както и малка група от фабрично произведени тъкани и плетива. Колекцията съдържа над 2400 инвентарни единици и започва да се оформя като такава от средата на 70-те години. Материалите в нея представляват тъкани от XIX – първата половина на XX в., използвани в уредбата на дома – за постилане, покриване при спане, за декорация; тъкани за стопански нужди, тъкани за облекло и др.

Постелъчните тъкани в колекцията включват конопените, вълнените черги и черджета, килимените черги, килимите, козяците, китениците, плъстите и др. Конопените черги, в естествения цвят на конопа или с пестелива украса, са широко употребявани в цялата страна до края на XIX – началото на XX в. Вълнените черги, използвани основно за завиване, в декорацията си преминават от първоначално изцяло бели и бозови (естествените цветове на вълната), през редуването на двата цвята в хоризонтални ивици, до разнообразното съчетаване на различни по ширина и цветове полета. Шарената вълнена черга е най-употребяваната тъкан за покриване на пода в къщата.

Прочети целия текст
Scroll to Top