Колекция „Национален музей „България и славянският свят”

Колекцията започва да се формира в началото на 50-те години на ХХ в., когато на 15 юни 1954 г. е създаден Музеят на българо-съветската дружба със задача да осъществява партийната и държавната политика по издирването, събирането, изучаването, опазването, експонирането и популяризирането на движимите паметници на културата, музейните ценности и документите, отразяващи българо-руските и българо-съветските отношения от Средновековието до съвремието. След закриването на музея фонда преминава на разпореждане на Националния исторически музей и става част от неговите колекции.

Към 2014 г. Колекция “България и славянският свят” наброява над 100 000 единици като включва разнообразни веществени и документални материали от Средновековието, Възраждането, Новата и Съвременната история. Фондовото богатство комплектувано в продължение на 60 г. чрез събирателска дейност, откупки и дарения на територията на България и страните от бившия Съветски съюз условно може да се раздели на няколко групи: славянска керамика от България, Украйна и Русия, нумизматика, оръжие, нагръдни отличия, униформи, битови тъкани, знамена, църковно, приложно и изящно изкуство, документи от Възраждането, новата и съвременната история, старопечатни и редки издания, снимки от периода 1876 – 2000 г., периодичен печат от периода 1878 – 2000 г., плакати и афиши, филателия, изобразително и приложно изкуство, космос, кино-фото-фоно архив, над 25 000 кадъра микрофилми на документи за българската история, издирени в руски и украински архиви и други материали, разпределени в Основен фонд, Научноспомагателен фонд, Обменен фонд, Фондова библиотека и Научен архив.

Част от колекцията е и голяма група експонати, пряко свързани с историята на България, дарени от най-големите руски и украински музеи през 60-те и 70-те години на ХХ в. Между тях ще споменем акварелите на австрийските художници Шефер и Зелос – около 30 на брой, представящи сюжети от следосвобожденска България, дарени от Държавния Ермитаж в Ленинград (Санкт Петербург) през 1972 г.

Посочените музейни предмети са само малка част от богатата и разнообразна колекция “България и славянският свят”. Променените обществено-политически условия в страната след 1989 г. позволиха тези дълго отлежавали експонати да станат част от експозиционната и популяризаторската дейност на Националния исторически музей, чрез която представите за българо-руските и българо-съветските политически, военно-политически, дипломатически, културни, стопански, църковни и др. отношения и връзки бяха значително обогатени.

Scroll to Top