Боянската църква „Св. Никола и св. Пантелеймон“, известна със средновековните си стенописи, е включена през 1979 г. в списъка на световното културно наследство под закрилата на ЮНЕСКО.

В боянския храм се различават няколко строителни етапа. През Х – ХІ в. е изградена малка кръстокуполна църква, обновена в ХІІ в. През ХІІІ в. към западната фасада на старата църква е пристроен притвор, а над него – малък параклис. В средата на ХІХ в. е достроено двуетажно преддверие „Св. Никола и св. Пантелеймон“. Църквата е действащ храм до 1954 г.
Ктиторски надпис на български език в притвора на църквата указва годината на цялостното й изписване (1259 г.), имената на дарителите и родствената връзка на местния феодал ктитор с българския цар и сръбския крал.

Стенописите от ХІІІ в. в кораба (наоса) следват схемата на този тип църква: Христос Вседържител е изписан в купола, под него са ангели и евангелистите; в олтарната ниша са представени „Богородица на трон“, „Поклонение на жертвата“, „Благовещение“; по стените и арките са сцени от живота на Христос.

В притвора (вероятно гробен параклис) са изписани 18 житийни сцени, посветени на патрона св. Никола. Тук са представени и портретите на дарителите – севастократор Калоян и жена му Десислава, на българския цар Константин Асен Тих и царица Ирина, както и първото известно изображение на българския светец Иван Рилски.
Стенописите в параклиса „Св. Пантелеймон“ на втория етаж са от същото време, но се различават по стил. Запазени са части от: „Благовещение“, „Причастие на апостолите“, „Разпятие“, „Възкресение“, житийни сцени на св. Пантелеймон.

Боянската църква е уникална с многообразието, колоритното решение и дълбоката психологическа трактовка на образите. Стилът на стенописите от 1259 г. е свързан с традициите на Търновската живописна школа от ХІІІ в. Неизвестният майстор следва класическата иконография. Живописта му е ярка и наситена, образите – жизнени, богати на духовни нюанси, подчертана е портретната характеристика на светските лица. Този новаторски подход класира храма „Св. Никола и св. Пантелеймон“ в листата на световното културно-историческо наследство.

Реставрацията на „Св. Никола и св. Пантелеймон“ започва в средата на ХХ в. и завършва през 2006 г. вследствие на дарителска акция, организирана от Националния исторически музей.
От 2003 г. Боянската църква е филиал на Националния исторически музей.

Информация за посещения

Поради големия посетителски интерес препоръчваме да заявите Вашето посещение предварително. Предимство имат посетители и групи с предварителна заявка.
Заявки за резервации се приемат от понеделник до петък от 10:00 до 17:00ч.

Работно време:

понеделник – неделя

(зимно), 09:00 –17:30 (каса до 17:00)
(лятно), 09:30 –18:00 (каса до 17:30)

Важна информация за посетителите на Боянска църква. 
Поради спазване на противоепидемичните мерки за безопасност в периодите 09:00-09:30 и 14:00-14:30 ч се провежда дезинфекция на църквата и не се допускат посетители.


Цени:

Индивидуални посещения:

• индивидуални посетители – 10.00 лв.
• за ученици и студенти – 2.00 лв.

Групови посещения:

• за групи от 10 и повече посетители – 7.00 лв.
• за групи от 10 и повече учащи се – 1.00 лв.


Комбинирани билети, валидни в рамките на 1 месец:

• Боянска църква – НИМ – 15.00 лв.
• Боянска църква – НИМ – Земенски манастир „Св. Йоан Богослов“ – 18.00 лв.

Екскурзоводски беседи:

• на български език – 5.00 лв.
• на чужд език – 10.00 лв.
• на български език с превод – 6.00 лв.


Входът е безплатен:

• за хора със специфични потребности и техните придружители
• за деца в предучилищна възраст
• всеки последен понеделник на месеца след 15:00ч.
• 18 май – Международният ден на музеите

Префернциални цени:

• 17 септември – Денят на София – безплатен вход за деца, ученици и студенти, за всички останали 1 лв.
• 1 ноември – Денят на Народните будители – безплатен вход за деца, ученици и студенти, за всички останали 1 лв.

Scroll to Top