Профил на купувача

Обща информация

Документации за участие по обществени поръчки ще се приемат само по куриер или Български пощи в срока на извънредното положение в страната.
Входящ номер ще се получава в отдел „Деловодство“ на следните телефони:
+359899028717; централа: +35929557604, вътрешен номер: 153

„Профил на купувача“ съдържа цялата информация за обществените поръчки, възлагани от Националния исторически музей (НИМ), съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП).
НИМ е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджет към Министерството на културата, създаден с Разпореждане № 90/05.05.1973 г. на Министерския съвет, и като такъв е възложител на обществени поръчки по чл. 7, т.1 от ЗОП.
По силата на чл. 8, ал. 3 от ЗОП фактическите действия по възлагане на обществени поръчки и сключване на договори в НИМ се извършват от директора му.

Обща информация за обществените поръчки, възлагани от НИМ можете да получите от:
Ирина Станоева – гл.счетоводител, тел. 02/955 62 26.
Данни за кореспонденция с НИМ във връзка с възлаганите от него обществени поръчки:
Адрес: 1618 София , ул. „Витошко лале” № 16
Електронна поща: nim1973@abv.bg
Факс: 02/955 76 02
Работно време: 9.00 – 17.30 ч


Процедури

Scroll to Top