Колекция „Родът Станчови”

Колекцията „Родът Станчови“ е сред най-значимите дарения, които Националният исторически музей получава. Състои от 290 културни ценности, подарени през 2007 г. от Иван Станчов, посланик на Република България във Великобритания (1991-1994) и министър на външните работи (1994-1995).

В експозицията е показана част от дарението – портрети, лични вещи, наградни отличия, грамоти, снимки, облекло, свързани с живота и дейността на няколко поколения дипломати и общественици от рода Станчови, работили за благото на България.

Централно място е отделено на културните ценности, свързани с Димитър Станчов, дипломатически агент и пълномощен министър на България в редица европейски държави, сред които Австро-Унгария, Русия, Великобритания, Франция. Експонирани са личен печат, дипломатическа униформа и най-високи степени отличия на Д. Станчов – златното огърлие на Ернестинския Сакс Кобургготски домашен орден, орден „Италианска корона“, орден „Звездата на Румъния“, грамота за награждаване с орден „Св. Александър“, Велик кръст, с брилянти от 1910 г., колодки с изящни миниатюри на български и чужди ордени и медали. Сред експонатите са икона с метален обков на Богородица Троеручица от 16 в., колан на Ефросина Станчова, дивит, часовник и броеница на Яни Станчов. Подредени са документи и наградни отличия на Иван Д. Станчов, грамоти и отличия на Анна и Надежда Станчови; книгата „Дворцови и дипломатически спомени“ на Анна Станчова, издадена през 1930 г. в Лондон; сребърна фруктиера от вилата „Три кладенци“ във Варна, днес терапевтичен център за деца „Карин дом“.

Колекцията представя родословното дърво и снимки на рода Станчови, наградни знаци и ордени на Иван Ив. Станчов, сред които са Почетен знак на Министерството на външните работи на Република България, орден на Почетния легион на Република Франция, бразилският орден „Рио Бранко“, орден „Звездата на италианската солидарност“ .

Scroll to Top