Колекции


Националният исторически музей притежава 59 тематични колекции. Тук представяме част от тях с най-значимите експонати.

„Късноантична и средновековна крепост „Калята“ край гр. Якоруда“

„Късноантична и средновековна крепост „Калята“ край гр. Якоруда“ Сбирката е обособена във връзка с археологическото проучване на крепостта „Калята“ край Якоруда, започнало през 2007 и продължило…

Вижте повече

Късноантична и средновековна крепост „Букелон“ при с. Маточина, Свиленградско

Късноантична и средновековна крепост „Букелон“ при с. Маточина, Свиленградско Сбирката е обособена във връзка с археологическото проучване на крепостта „Букелон“ при с. Маточина, започнало през 2017…

Вижте повече

Колекция „Документи от Възраждането”

Колекция „Документи от Възраждането” Националният исторически музей притежава колекция „Документи от Възраждането”, която наброява повече от 290 музейни единици, тематично свързани с епохата на българското Възраждане….

Вижте повече

Колекция България (XV – XVII век)

Колекция България (XV – XVII век) Колекцията представя историческите събитията и процеси от ранните векове на османското владичество (XV – XVII век). Включените в нея паметници…

Вижте повече
1 2 3 4
Scroll to Top