Колекции


Националният исторически музей притежава 59 тематични колекции. Тук представяме част от тях с най-значимите експонати.

Колекция „Знамена”

Колекция „Знамена” Сбирка „Знамена” е създадена през  1975 г. и съдържа  84 фондови единици. В нея се съхраняват  въстанически знамена, знамена на партии и политически организации,…

Вижте повече

Колекция „Тъкани”

Колекция „Тъкани” Колекция „Тъкани“ обхваща всички видовe тъкани, изработени на ръчен тъкачен стан, както и малка група от фабрично произведени тъкани и плетива. Колекцията съдържа над…

Вижте повече

Колекция „Традиционно облекло”

Колекция „Традиционно облекло” Колекция „Традиционно облекло” включва женско, мъжко и детско облекло от периода XIX – първата половина на XX в. Сбирката наброява над 3800 инвентарни…

Вижте повече

Колекция „Оръжие”

Колекция „Оръжие” Колекцията „Оръжие” на Националния исторически музей наброява повече от 2000 броя балканско, източно, европейско и американско огнестрелно и хладно оръжие от XVIII, XIX и…

Вижте повече
1 2 3 4
Scroll to Top