Изложбата „Древни находки. Нови открития. Археологически сезон 2022.” показва 347 археологически находки, открити под научно ръководство на директора на музея доц. д-р Бони Петрунова, проф. д-р Иван Христов, гл. ас. д-р Мариела Инкова, д-р Маргарита Попова, докторант Виолина Кирякова, Мартин Христов, Павлина Девлова, Илия Киров и Елена Ендарова и техните екипи.

Настоящият археологически сезон е изключително успешен за Националния исторически музей. Направените открития са голямо количество предмети от бита на хората, обхващащи почти всички археологически периоди от праисторията до средновековието по българските земи.

И през 2022 г. продължи проучването на селищната могила в м. “Скритата могила”, с. Порой, общ. Поморие. Открити са многобройни, различни по форма и големина керамични съдове, кремъчни, каменни и костени оръдия на труда, части от накити, антропоморфни и зооморфни фигурки. Сред находките се откроява изключително интересен наниз мъниста от кост, датиран в каменно-медната епоха.

В резултат на проведените редовни археологически разкопки на Антична крепост „Равадиново“ в периода 2017-2022 г. са разкри и документирани доказателства за добре укрепен обект, съществувал на територията на гръцката колония Аполония Понтика. Най-масово откриваният материал са амфорите от Тасос, Тасоския кръг, Хиос, Менде, Милет (датирани между първата половина на Vв.пр.Хр. и III в.пр.Хр.).

Друг интересен акцент в тазгодишната изложба „Древни находки. Нови открития. Археологически сезон 2022.“ са откритията направени по време на редовните археологически проучвания на Късноантична и средновековна крепост в местност „Балък дере“, общ. Ивайловград. Част от находките са бронзова патера, глинена лампа с кръгъл резервоар и бронзова монета на император Проб (276-282г.). Впечатление правят и 3 монети от V в, които потвърждават тезата, че началото на функционирането на крепостта трябва да се отнесе към началото на V в.

Едни от много интересните археологическите проучвания са свързани с подводните изследвания на акваторията на Бургас и региона. Под ръководството на зам. директора на музея проф. Иван Христов бяха обследвани В това число влизат обектите нос „Христос“ и м. Каваци южно от гр. Созопол и ранновизантийската крепост Хрисосотира при гр. Черноморец.

И през това лято археологическите разкопки на великолепната средновековна столица на Добруджанското деспотство – Калиакра, с научен ръководител доц. д-р Бони Петрунова, директор на Националния исторически музей доказаха, че северното Черноморие е незаменима част от богатото културно наследство на страната.

Scroll to Top