В пространството пред зала № 4 в Националния исторически музей е представен музейният разказ за периода на българското Възраждане. Репрезентирани са процесите, които се развиват сред българите през XVIII – XIX в., повлияни от идеите на Ренесанса и Просвещението.

Стопанските и социалните промени обхващат всички сфери на обществено-икономическия, политическия и културния живот на българите в Мизия, Тракия и Македония. Заражда се националното чувство – българинът започва да се интересува не само от своето настояще, но и от миналото на своя род и отечество, свързва това минало със съседните страни, със славянската общност, с християнската църква. Оформя се идеята за възстановяването на българската държава.

Прочети целия текст
Scroll to Top