Оловните пластини с форма на бичи глави са сред най-интересните и сравнително редки находки от некропола на Аполония Понтика.

Оловни букрании от некропола на Аполония Понтика (дн. Созопол)

Оловните пластини с форма на бичи глави са сред най-интересните и сравнително редки находки от некропола на Аполония Понтика. Досега подобни предмети са познати единствено от античната Олбия (в дн. Украйна), от района на Одесос (дн. Варна) и от резервата Сборяново, където са открити единични бройки. Предполага се, че част от тях са произвеждани в работилниците на Олбия, Аполония и вероятно Одесос. Откриването на букраниите в контекста на домашни или обществени светилища е свидетелство за техния характер като посветителни дарове. От друга страна, полагането им в гробове, върху жертвени площадки и обредни огнища в некропола подсказва тяхната роля в погребалния обред като „магически“ предмети, които придружават мъртвия по пътя му в Отвъд.

Независимо от разликите в стила и детайлите на изображенията, общите елементи са лентата, гирляндите или венецът, украсата от гроздове, бръшлянови листа, лози, розета, с които е увенчана бичата глава. Присъствието на атрибутите и символите на жертвеното животно свързва оловните пластини с жертвоприношението на бик – основно зооморфно превъплъщение на Дионис, бога на умиращата и възраждаща се природа, но и покровител на мъртвите и господар на душите. Върху някои от аполонийските букрании на челото на бика е представено човешко лице. Неговите сходства с изображенията върху една емисия сребърни монети (диоболи) на града са повод за противоречиви идентификации на образа като Горгона Медуза или като Аполон. Това разширява тълкуването на букраниите като апотропеи, предпазващи и отблъскващи злото и в същото време, като водачи и закрилници на мъртвия в Отвъдното.

Автор: Л. Конова
Снимки: Т. Димитров, Н. Генов

Литература:
– Венедиков, Ив. Фракийцы в греческом искусстве Понтийской Аполлонии. – Советская Археология, 1969, 3, 70-73.
– Зайцева, К.И. Свинцовые изделия в виде головок быков, баранов и секир из Ольвии. – Боспорские исследования, VII, Симферополь – Керчь, 2004, 356-390
– Конова, Л. Оловни букрании отнекропола на Аполония Понтика. – Известия на Националния исторически музей, т. ХІІІ, 2003, с. 46 – 53
– Минчев, Ал. Миниатюрни двойни брадвичики-оброци от Одесос и неговата околност. – В: „Изкуство & Идеология“, Сборник посветен на 70-годишнината на проф. Иван Маразов. София, 2012, 752-767
– Стоянов, Т., Николаева, М. Оловен букраний от гетската столица Хелис. В: Хр. Попов, Ю. Цветкова (ред.) KRATISTOS. Сборник в чест на проф. Петър Делев, София 2017, 545 – 552
– Stoyanov, T., Nikolaeva, M. Lead bucranium from the Getic capital Helis. In: (Bulgarian with English abstract)Konova, L. Opfer- und Götterdarstellungen (Bleibukrania), Proceedings of the Eight International Congress of Thracology Thrace and the Aegean. (Sofia – Yambol, 25 – 29 September 2000), Ямбол 2002, S. 595-598

  • Букраний, олово, некропол на Аполония Понтика, средата на IV – началото на III в. пр. Хр., НИМ, инв. № 34000
  • Букраний, олово, некропол на Аполония Понтика, средата на IV – началото на III в. пр. Хр., НИМ, инв. № 37915 Бича глава с ромбовидна муцуна и с дълги, извити надолу рога. Над ушите е привързана лента, която завършва със змийски глави. На челото е представена релефна розета.
  • Букраний, олово, некропол на Аполония Понтика, средата на IV – началото на III в. пр. Хр., НИМ, инв. № 64917 Бича глава, рогата и част от муцуната липсват. Под рогата личи гирлянда, на която са закачени гроздове. На челото е представена глава на Горгона Медуза (?) или Аполон (?).
  • Букраний, олово, некропол на Аполония Понтика, средата на IV – началото на III в. пр. Хр., НИМ , инв. № 64921 Бича глава с трапецовидна муцуна и със сравнително къси, извити надолу рога. Кичурът косми на челото е стилизиран като лотосов (?) цвят с триъгълни листа.
Scroll to Top