Нагръдникът от благородни метали е открит при археологическото проучване на „Цвяткова“ могила, некропол „Косматките“ в землищата на Шипка – Шейново, община Казанлък, проучен със средства на Националния исторически музей

Нагръдник от „Цвяткова“ могилa

Нагръдникът от благородни метали е открит при археологическото проучване на „Цвяткова“ могила, некропол „Косматките“ в землищата на Шипка – Шейново, община Казанлък, проучен със средства на Националния исторически музей от екип на д-р Георги Китов (Национален археологически институт с музей – Българска академия на науките) и Гаврил Лазов (Национален исторически музей) през 1995 г.

В края на 90-те години на ХХ век в Централната лаборатория за консервация и реставрация на Националния исторически музей са започнати консервационни дейности на фрагментите от находката. През 2020 г. екип от археолози, реставратор, художник и фотограф под ръководството на Павлина Девлова (Национален исторически музей) осъществява графичната възстановка и идейна реконструкция на паметника. В изпълнение на проект за реставрация, консервация и експониране със средства на Министерство на културата през 2021 г. той е реставриран от Георги Илиев (Регионален исторически музей – Ямбол).

Нагръдникът е изработен е от различни елементи и материали. Основата е масивна желязна яка с форма на луна, която покрива гърдите, раменете и гърба. В областта на шията основата е извита в „Г-образна форма“ за предпазване на врата отпред и отзад. Релефна сребърна пластина с плътна позлата и изящна украса покрива напълно желязната подложка. Чрез изковаване са оформени дванадесет надлъжни пояса с различна ширина, изпълнени от шията към периферията.

Реставрираният паметник принадлежи към групата на т.нар. нагръдници тип „Мезек“ разпространени в Тракия през втората половина на IV в. пр. Хр.

Нагръдникът е част от богатите златни и сребърни гробни дарове в могилата. Декорираният екземпляр е част от защитно парадно въоръжение. Откриването му заедно с множество върхове на стрели, копие, ножове, конски скелет, многобройни апликации от конска сбруя, сребърни фрагменти и елементи от украса на предмети предполагат, че е принадлежал на знатен благородник.

Текст: Павлина Девлова
Фотограф: Тодор Димитров

Scroll to Top