Вероятно най-известната книга в света за възстановяване на чертите на лицето по черепа; Първият мащабен труд на световноизвестния съветски антрополог и археолог Михаил Герасимов (1907-1970) обобщава усилията му по създаването за първи път в света на метод за възстановяването на лицето по черепа (наричан накратко „метод на Герасимов“), без наличието на никакви други податки – описания, снимки и пр;. Книжното тяло и корицата са отлично съхранени.

М[ихаил] М[ихайлович] Герасимов „Основи на възстановяването на лицето по черепа“. Советская наука, Москва: 1949 // 190 с.

М[ихаил] М[ихайлович] Герасимов „Основы восстановления лица по черепу“. Советская наука, Москва: 1949 // 190 с.
––––––––––––
М[ихаил] М[ихайлович] Герасимов „Основи на възстановяването на лицето по черепа“. Советская наука, Москва: 1949 // 190 с.

Вероятно най-известната книга в света за възстановяване на чертите на лицето по черепа. Първият мащабен труд на световноизвестния съветски антрополог и археолог Михаил Герасимов (1907-1970).
Вероятно най-известната книга в света за възстановяване на чертите на лицето по черепа. Първият мащабен труд на световноизвестния съветски антрополог и археолог Михаил Герасимов (1907-1970).
Възстановките на образа на цар Самуил (997-1014), подредени по времето на създаването им. От ляво надясно: Графична възстановка на антрополога Арис Пулянос (рисунки на Николаос Муцопулос) по черепа от гроб 3 в църквата „Св. Ахил” на едноименния остров в Малкото Преспанско езеро, 1971-1972 г.;
Възстановките на образа на цар Самуил (997-1014), подредени по времето на създаването им. От ляво надясно: Графична възстановка на антрополога Арис Пулянос (рисунки на Николаос Муцопулос) по черепа от гроб 3 в църквата „Св. Ахил” на едноименния остров в Малкото Преспанско езеро, 1971-1972 г.; Пластична възстановка на Галина Лебединска от Лабораторията за антропологична реконструкция-Москва по точна отливка от черепа в същия гроб 3, началото на 90-те години на ХХ в.; Пластична възстановка на Йордан Йорданов от Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българската академия на науките-София по точна отливка на същия череп в гроб 3, 2008 г. Възстановката на чл.кор. Йордан Йорданов е част от научно-спомагателния музеен фонд и често се излага в експозицията на Националния исторически музей.
Галина Лебединская „Облик далеких предков. Альбом скульптурных и графических реконструкций“. Москва: 2006 // 244 с.
Scroll to Top