Находката включва над 100 броя фрагменти и цели фигурки – мъжки, женски и животински, както и умалени модели на обредни предмети открити в периферията на селищна могила.

Глинени култови фигури от с. Конево

Находката включва над 100 броя фрагменти и цели фигурки – мъжки, женски и животински, както и умалени модели на обредни предмети – олтари, дърво (?), лодка, съдове, които са открити в периферията на селищна могила. Въз основа на аналогиите с подобни предмети от други райони на античния свят може да се предположи, че те вероятно са били подредени по начин, който възпроизвежда символични обредни действия.
Самото моделиране на фигурите от глина (кал) може да се тълкува като ритуален (магически) акт на разпознаване на божеските същности, призовавани в обреда, за да задвижат космическите стихии.

Автор: Л. Конова
Превод: С. Цанева/Л. Конова
Снимка: Т. Димитров

Литература:
– Конова, Л. Магически образи. Глинени култови фигурки от района на с. Конево, Елховско.
– Известия на Националния исторически музей, XIV, 2004, с. 17 – 42
– Konova, L. Kultfiguren aus Ton aus dem Gebiet von Konevo, Kreis Elhovo, Von Domica bis Drama. Gedenkschriftfür Jan Lichardus.Hrsg. V. Nikolov, K. Bacvarov, Sofia 2004, S. 205-213

Scroll to Top