Боянската църква е известна на научната общественост още от средата на XIX в., благодарение на бележките, в които я споменават руснакът Виктор Григорович (1848 г.) и босненецът Стефан Веркович (1855 г.).

Боянска църква

Боянската църква е известна на научната общественост още от средата на XIX в., благодарение на бележките, в които я споменават руснакът Виктор Григорович (1848 г.) и босненецът Стефан Веркович (1855 г.). За неин пръв „откривател” трябва да се приеме Константин Иречек. В труда си „Пътувания по България” (1888 г.) той ѝ посвещава няколко страници.

Боянската църква е включена в списъка на културните и природни паметници на ЮНЕСКО, през октомври 1979 г. Опазването на този забележителен паметник на българското средновековно изкуство е поверено на Националния исторически музей.

  • boyana-church
Scroll to Top