След като целуват земята, знамето и кръста (направен от кръстосани саби) с думите: „Кълна се, че ще умра за отечеството си България!”, четниците се отправят към Козлодуй

Пътят на Ботевата чета: Козлодуйски бряг

17 май 1876 г.:

След като целуват земята, знамето и кръста (направен от кръстосани саби) с думите: „Кълна се, че ще умра за отечеството си България!”, четниците се отправят към Козлодуй. Разделени на две групи – едната, начело с Ботев влиза директно в селото, а другата, водена от Никола Войновски прави обход. В Козлодуй към тях се присъединява учителят Младен Павлов и се снабдяват с „14 коли и 12 коня” по думите на четника Никола Кючуков. Около 3 часа следобед двете групи се събират при Матеев геран, където утоляват жаждата си и поемат на юг към село Бутан.

Scroll to Top