Първите часове на 18 май 1876 г. От Бутан четата се отправя към голямото българско село Борован, като по пътя си отбива атаките на черкезки групи, нападащи ги изневиделица.

Пътят на Ботевата чета: Веслец

19 май 1876 г.

По пътя си от Милин камък към Веслец четата дава още една скъпа жертва – в околността на с. Мраморен, покусен от вражески огън пада Давид Тодоров Савов, един от близките съветници на Ботев и член на щаба на четата. В местността Веслец край Враца четниците успяват да укрепят силите си, нагостени от овчари. Никола Войновски провежда военно обучение, за да повдигне бойния дух. Христо Ботев и секретарят Георги Апостолов изпращат писмо до Ангел Йоцов във Враца, в опит да се свържат с Врачанския комитет.

Scroll to Top