По повод 130 години от рождението на голямата българска поетеса Елисавета Багряна (1893-1991) Националният исторически музей (НИМ) представя във виртуална изложба експонати, свързани с нейното име. Колекция „Багряна“ на НИМ се формира главно през 1997 г., когато синът на авторката на „Вечната и святата“ Любомир Шапкарев прави голямо дарение на музея. Постъплението има основно документален характер – ръкописи, документи, книги, поздравителни адреси, визитки, пощенски картички и снимки, както и наградни отличия и, не голям брой лични вещи на поетесата. Част от него заемат материали, свързани с нейната фамилия, както и семейството на първия ѝ съпруг – Иван Шапкарев. Дарението е предшествано през 1993 г. от голяма и представителна изложба в Музея „България и славянският свят“ (бивш Национален музей на Българо-съветската дружба) – филиал на музея, който предава на НИМ съхраняваните там културни ценности на поетесата.

Елисавета Белчева, по-известна със своя творчески псевдоним Багряна, е родена преди 130 години на 29 април (16 април по стар стил) 1893 г. в София, в семейството на Любомир и Мария Белчеви. Заради чиновническата работа на баща ѝ семейството се мести да живее в различни градове – София, Търново и Сливен. Няколкомесечният престой в града на 100-те воеводи оставя неизгладимо впечатление върху 15-годишната Лиза (както я наричат близките ѝ) дотолкова, че по-късно приема Сливен като свой роден град. Тя не губи връзка с него, многократно го посещава, участва в тамошните литературни четения и в честване на своите годишнини.

Прочети целия текст
Scroll to Top