Националният исторически музей отвори отново за посетители цялостно реновираната зала № 4 „Българските земи под османска власт (XV-XIX век)“, част от своята постоянна експозиция.

Националният исторически музей откри цялостно реновираната зала № 4 -„Българските земи под османска власт (XV-XIX век)“

Scroll to Top