Преди повече от 20 години група млади български учени реализират една своя мечта – България да присъства на най-далечния и непознат контитент – Антарктида. Една мечта, превърнала се в реалност, благодарение на неуморния им труд, воля и себеотрицание.

Изложбата „Антарктида – българската ледена приказка“ е разказ и хроника за трудния път, преминат през годините от българските учени и изследователи за овладяването и проучването на ледения континент.
Съорганизатор на изложбата е Българският антарктически институт (БАИ), който дари на НИМ повече от 100 експоната, свързани с дейността на българските полярни експедиции от 1987 до 2013 г. По-интересни са колекциите от скални образци и минерали, колекциите от лишеи и гъби, геоложки и топографски карти, алпийско оборудване, измервателни уреди, книги, юбилейни марки, снимки и др.
Повечето от артефактите са показани в изложбата. Любопитни акценти в експозицията са възстановката на геоложки полеви лагер от 80-те години на миналия век, макетът на българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“ и триизмерният модел на българския православен параклис „Св. Иван Рилски“, който е една от архитектурните забележителности на ледения контитент.
Водещите текстове в изложбата дават подробна информация за географските особености, екосистемата, флората и фауната на континента, за дейността на БАИ, хроника по дати за българското присъствие на Антарктида и др.

Scroll to Top