Проучванията се провеждат от Националния исторически музей, под ръководството на гл. ас. д-р Мариела Инкова, Цветана Комитова и Пламен Дойчев от НАИМ. Установен е планът на крепостта, заемаща площ около 4,5 дка, както и нейната функция на укрепено селище за местното население, обитавало долината на реката и прилежащите планински склонове.

Крепостта на три планини при гр. Якоруда

Scroll to Top