Националният исторически музей, съвместно с Bevaringscenter Nord и с подкрепата на ИНФРАМАТ организират тридневен уъркшоп на тема ”Консервация и реставрация на археологически находки от стъкло”, който ще се проведе между 19 и 21 октомври 2022г. в ЦЛКР-НИМ.

Tридневен уъркшоп на тема ”Консервация и реставрация на археологически находки от стъкло”

Scroll to Top