Авторът е сред първите завършили Държавното рисувално училище (днес Национална художествена академия) през 1903 г. От 1908 г. (и до 1913 г.) работи като художник в Народния музея, преименуван през следващата година на Народен археологически музей. Същевременно от 1909 до 1911 г. преподава стилознание в Държавното рисувално училище.

„Влияние на изкуството върху занаятите“. Софийска търговско-индустриална камара, 1907

Д[имитър] П[опов] Даскалов, „Влияние на изкуството върху занаятите“. Софийска търговско-индустриална камара, 1907 // 128 с.

Книга I от Популярна занаятчийска библиотека „Иван Евстатиев Гешов“, издавана от Софийската търговско-индустриална камара; Второто по ред* обнародвано по-голямо произведение на живописеца, скулптора, графика, изкуствоведа и педагога Димитър Даскалов (1874-1914); Меки корици, отлично четим печат, добра съхраненост на екземпляра.Авторът е сред първите завършили Държавното рисувално училище (днес Национална художествена академия) през 1903 г. От 1908 г. (и до 1913 г.) работи като художник в Народния музея, преименуван през следващата година на Народен археологически музей. Същевременно от 1909 до 1911 г. преподава стилознание в Държавното рисувално училище. Първите му изкуствоведски обзори са печатани в сп. „Ново време“, издавано от Димитър Благоев във времето от 1897 до 1923 г. Освен „Рисуването в нашите средни училища“ и „Влияние на изкуството върху занаятите“ до ранната му смърт е издадена още една „История на изкуството“, ч. I Древният изток – Египет, Асиро-Вавилония, Персия, Финикия, Мала Азия. Придворна печатница, 1910 // 96 (която впрочем също е налична в специализираната научна библиотека на Национален исторически музей, постъпила като дарение през 1982 г.), снабдена с 80 гравюри на автора и с 94 черно-бели илюстрации, както и „Скити и сармати – прадеди на славяни и българи. Историко-археологическа студия“. Царска придворна печатница, 1912 // 16 с.

„Влияние на изкуството върху занаятите“ излиза съвсем не случайно като издание на Софийската търговско-индустриална камара. Създадена през 1895 г., между другото, и за да осъществява професионално обучение, Камарата си поставя за цел и съхраняването на самобитните български занаяти в условията на стопанския подем в края на XIX и през първото десетилетие на ХХ в. По това време появата и ускореното развитие на евтиното машинното производство заплашва с изчезване скъпото ръчно занаятчийство. В тази връзка книгата, която представяме днес е не по-малко навременна и в наши дни, когато масовото машинно производство е толкова евтино и достъпно, а традиционните български занаяти са все по-рядко срещани. „Влияние на изкуството върху занаятите“ дава възможен изход – съвременното занаятчийско производство може да оцелее единственото като доближи себе си до произведенията на изкуството; впрочем това отдавна е факт – огромната част от съвременните занаятчии са възпитаници или на Художествената академия, или на специализираните средни училища по изкуствата. И макар книгата да е налична в повечето големи български библиотеки, я представяме тук поради нейната актуалност, както и поради високата ѝ цена в антикварните книжарници.

Въпреки краткия си жизнен път, Димитър Даскалов не е забравен и днес. Преди почти шест десетилетия е издаден един том с избрани негови произведения – Димитър Даскалов, „Избрани статии и студии за изобразителното изкуство“. Български художник, 1965 // 200 с. А през 1921 г. негови работи са включени в изложбата „Въздигане. Първият випуск“ на Софийската градска художествена галерия, септември-ноември 1921 г., представена по случай 125-ата годишнина от създаването на Националната художествена академия.

Книгата Д[имитър] П[опов] Даскалов, „Влияние на изкуството върху занаятите“ е постъпила в специализираната библиотека на Национален исторически музей чрез откупуване през 1980 г. от личната библиотека на един от най-видните български археолози.––––––––––––––––––––––-
*След Д[имитър] П[опов] Даскалов, „Рисуването в нашите средни училища“. Училищен преглед, XI,1906, кн.1

Scroll to Top