Авторът е сред първите завършили Държавното рисувално училище (днес Национална художествена академия) през 1903 г. От 1908 г. (и до 1913 г.) работи като художник в Народния музея, преименуван през следващата година на Народен археологически музей. Същевременно от 1909 до 1911 г. преподава стилознание в Държавното рисувално училище.

„Влияние на изкуството върху занаятите“. Софийска търговско-индустриална камара, 1907

Д[имитър] П[опов] Даскалов, „Влияние на изкуството върху занаятите“. Софийска търговско-индустриална камара, 1907 // 128 с.

Scroll to Top