доц. д-р Владимир Пенчев

член-кореспондент на Германски Археологически Институт, главен уредник на Националния исторически музей

През 1987 г. защитил дисертация на тема „Типологическа и хронологическа класификация на българските средновековни монетосечения“
През 1996 г. избран за старши научен сътрудник II степен (доцент)

Основни проблеми, по които работи:
-Идентификация и класификация на българските средновековни монетосечения
-Циркулация на българските средновековни монети
-Циркулация на византийските монети в българските земи (VI – ХV в.)
-Циркулация на чуждестранни монети в българските земи през периода на османското владичество (ХV – ХIХ в.)

Scroll to Top