Виолета Нешева успяваше по изключително увлекателен начин да популяризира науката и културното ни наследство в трудно изброимите си медийни участия. Сценарист и научен консултант е на редица научно-популярни филми, както и на един от шедьоврите на българското кино – Боянският майстор на режисьора Захари Жандов.

Напуснала ни е колегата и най-вече скъп приятел проф. д.и.н. Виолета Волкова-Нешева

Scroll to Top