В северозападните български земи периодът от 30-те до 50-те години на XIX век е белязан от поредица селски въстания, породени от факта, че аграрната реформа, довела до отмяна на Тимарската система в Османската империя остава неосъществена по тези земи.

27 май 1850 г. – избухва Въстанието в Северозападна България

Портрет на Иван Кулин (1803 – 1870). Маслени бои, неизвестен художник, 1858 г. Експонат в постоянната експозиция „Българските земи под османска власт, XV – XIX век“ в зала № 4 на НИМ

Scroll to Top