д-р Вера Атанасова

доктор по История

Вера Атанасова е доктор по История към Лотарингския университет, възпитаник на Ecole du Louvre (Париж) и Ecole Normale Supérieure (Лион).
Работата й в Музея за религиозно изкуство към базиликата Фурвиера (Лион, Франция) и музея Лувър допринася за нейното оформяне като музеен специалист.

Научните ѝ интереси са в областта на средновековната визуална култура, властовите репрезентации, миниатюрите в писмените извори, историята на религиите, християнската култура.
Участва в редица конференции, проекти и дейности, свързани с проучване, консервиране, съхраняване и популяризиране на културно-историческото наследство.

Scroll to Top