В края на месец юни 2023 г. започнаха редовните археологически проучвания в цитаделата на Кокалянски Урвич по проекта на Националния исторически музей „IN SITU FRESCO“, с финансовата подкрепа на Дирекция „Култура“ в Столична община.

По следите на иманярите.
Националният исторически музей поднови редовните археологически проучвания на Кокалянски Урвич

В края на месец юни 2023 г. започнаха редовните археологически проучвания в цитаделата на Кокалянски Урвич по проекта на Националния исторически музей „IN SITU FRESCO“, с финансовата подкрепа на Дирекция „Култура“ в Столична община.

През настоящия сезон усилията на археолозите са концентрирани върху изследване на Църква № 2 в Цитаделата, която бе разкрита през 2022 г. и бе установено, че е функционирала до края на ХІV век. Археологическите проучвания в този сектор се наложиха след установяване на мащабен иманярски изкоп. След първоначален оглед теренът се оказа богат на сребърни предмети и монети от Средновековието. За съжаление, незаконните иманярски действия са засегнали Църквата, като са прекопали централната й част, като са унищожили и голямо количество стенописи.

В помощ на археологическия екип при опита за съхраняване на старината и извличането на максимално количество информация, както и опазване на културните ценности от края на Второто българско царство, през тази година се включват и ученици от Националната гимназия за древни езици и култури в гр. София. В допълнение, приобщаването на младата аудитория към археологическите проучвания в реално време изпълнява една от предварително заложените цели в проекта, а именно възможност за неограничен достъп до културно наследство, природа и образование.

Редовните археологически проучвания на Кокалянски Урвич ще продължат до края на месец юли 2023 г.

Scroll to Top