От месец юли 2023 г. в Националният исторически музей може да бъде закупен нов пътеводител, в отделни книжки на български и английски.

Националният исторически музей с нов пътеводител

От месец юли 2023 г. в Националният исторически музей може да бъде закупен нов пътеводител, в отделни книжки на български и английски. Пътеводителят включва всички зали на музея, като в него са включени аналитични текстове, за всяка една от епохите, представени в сградата на музея. Залите са представени с всички нови експонати, като е отделено внимание и на новите експозиционни площи. Освен текстовата и картинна информация, за улеснение на посетителите са добавени планове на етажите, с означение на всяка от залите.

Новият пътеводител достига до посетителите на Националния исторически музей , благодарение на финансовата подкрепа на Министерство на културата.

Scroll to Top