Без указан автор на текста. Възможно е основният текст (150 с.) да е именно на издателя П. Н. Шарапов, тъй като стилът е идентичен със стила на множество други книги на същия издател. Текстът е свободен преразказ в стила на основния автор от други подобни издания.

Животът и великите победи на граф Александър Василиевич Суворов-Римникски, княз Италийски, генералисимус на руската войска. С добавени анекдоти за него, събрани по последните най-нови сведения. 1880 // 216 с. (150+66)

„Жизнь и великие победы графа Александра Васильевича Суворова-Рымникского, князя Италийского, генералиссимуса российских войск. С присовокуплением анекдотов о нем, собранных по последним новейшим сведениям“. Издания книгопродавца П. Н. Шарапова, Москва: 1880 // 216 с. (150+66)
–––––––––––––––––––––––-
„Животът и великите победи на граф Александър Василиевич Суворов-Римникски, княз Италийски, генералисимус на руската войска. С добавени анекдоти за него, събрани по последните най-нови сведения“. Издание на книжаря П. Н. Шарапов, Москва: 1880 // 216 с. (150+66)

Scroll to Top