Халкидски тип шлем с подвижни набузници. Изработен е от бронзова сплав чрез отливане, коване, полиране и припояване.

Шлем от Маломирово – Златиница

Халкидски тип шлем с подвижни набузници. Изработен е от бронзова сплав чрез отливане, коване, полиране и припояване. Той е покривал изцяло главата и тила, като лицето и ушите са били свободни. Калотата има издължена овална форма. Набузниците са с издължена форма, заоблена в долния край и дъговидно изрязана в горния преден край, следвайки продължението на веждите. Те са подвижни, прикрепени към калотата посредством шарнири. На върха на шлема, върху пластина е монтирана скулптура на триглава змия. Във вътрешността на шлема е открита запазена кожена шапка. Открит при археологически разкопки на Даниела Агре през 2005 г., Датировка: IV век пр.Хр.

Scroll to Top