Шлем, бронз, сребро, тракийски тип с шарнирно прикрепени набузници, украсен с носи кенемори, запълнени с насечки, „рибена кост“, имитиращи силно стилизирана брада.

Шлем от с. Плетена, Благоевградско

Шлем, бронз, сребро, тракийски тип с шарнирно прикрепени набузници, украсен с носи кенемори, запълнени с насечки, „рибена кост“, имитиращи силно стилизирана брада. По тялото на шлема са апликирани сребърни розети; датировка – ІVв. пр. Хр., случайна находка, с. Плетена, Благоевградско.

Scroll to Top