Открита е на големи фрагменти. Реставрирана. Била е изработена на пет части – една основна и четири по-малки. Основната част е разкроена да обхваща и защитава целия торс и бедрата.

Люспеста ризница от Маломирово – Златиница

Открита е на големи фрагменти. Реставрирана. Била е изработена на пет части – една основна и четири по-малки. Основната част е разкроена да обхваща и защитава целия торс и бедрата. При изработката й са съчетани метал и кожа. Кожата е използвана за основа, върху която са пришити металните пластини, с полуелипсовидна продълговата форма, както и за окантване. Към ризницата има подвижна висока яка-нагръдник и три сребърни апликации. Датировка: IV век пр. Хр. Отрита при археологически разкопки на Даниела Агре през 2005 г.

Scroll to Top