През 2024 г. се навършват 200 години от издаването на първия новобългарски учебник, който бележи и началото на новобългарската просвета.
Една от най-значимите книги на Българското възраждане “Рибният буквар” e издадена през 1824 г. в град Брашов (Австрия, а дн. в Румъния).

200 години от създаването на Рибният буквар на д-р Петър Берон

Scroll to Top