Ha 21.07.2023 r. Параход Радецки ще бъде затворен за посетители от 11:00 до 12:00 часа.

Промени в работното време на Параход „Радецки“

Ha 21.07.2023 r. Параход Радецки ще бъде затворен за посетители от 11:00 до 12:00 часа.

Scroll to Top