Ha 29.06.2023 r. Параход Радецки ще бъде затворен за посетители от 11:30 до 13:00 часа.

Промени в работното време на Параход „Радецки“

Ha 29.06.2023 r. Параход Радецки ще бъде затворен за посетители от 11:30 до 13:00 часа.

Scroll to Top