Ha 17.06.2023 r. Параход Радецки ще бъде отворен за посетители до 13:00 часа.

Промени в работното време на Параход „Радецки“

Ha 17.06.2023 r. Параход Радецки ще бъде отворен за посетители до 13:00 часа.

Scroll to Top