На 22 и 28 юни 2023 г. Националният исторически музей ще отвори своите врати, за да покаже на ученици и студенти професиите в музея. В едночасова обиколка специалисти от различни отдели – уредници, фондовици, екскурзоводи, реставратори – ще разкажат за своите професии и ще запознаят посетителите с възможностите за работа в музея, както и с евентуалните перспективи за кариерно развитие.

Професиите в музея

Scroll to Top