Отдел „История на България през Средните векове“ на Националния исторически музей с прискърбие отбелязва трагичната кончина на доц. д-р МАРГАРИТА ДЕЯНОВА-ВАКЛИНОВА починала на 5 април 2023 г в София

На 5. Април 2023 г. българската наука загуби изключителния археолог, учен и приятел – проф. Маргарита Ваклинова

Scroll to Top