Автор: Илия Киров, Предримски бронзови съдове

Предримски бронзови съдове

Сред най-представителните паметници на античното занаятчийство са бронзовите съдове. Те могат да се свържат с банкетния сервиз или тоалетните принадлежности, като вероятно са използвани при определени ритуали. Неслучайно те са поставяни и в богати гробни комплекси свързани с тракийската аристокрация. В различни хронологически периоди те са украсявани с разнообразни апликации, представящи най-вече митични същества (силени, сирени и … ), животни и растителни орнаменти.

Scroll to Top