Привечер на 17 май 1876 г.: В покрайнините на Козлодуй четниците се събират за кратка проверка и тръгват към с. Бутан с развято знаме. Вечерта отсядат край Поповото ханче

Пътят на Ботевата чета: Поповото ханче

Привечер на 17 май 1876 г.:

В покрайнините на Козлодуй четниците се събират за кратка проверка и тръгват към с. Бутан с развято знаме. Вечерта отсядат край Поповото ханче – повечето селяни се разбягват уплашени от оръжията, но някои, разбирайки, че това не са разбойници им дават вода и храна. Според Захари Стоянов няколко жени даже целуват знамето. Тук към четата се присъединяват Марко Бошнаков от Враца, Васил Вълков и Иван Тонев от Тетевен. С обоза тръгват и петима селяни. За да пресекат р. Огоста, придошла от пролетните дъждове, Никола Войновски и група четници построяват обозните коли като понтонен мост, по който минава четата.

Scroll to Top