През наближаващата 2023 година Националният исторически музей отбелязва своята 50-годишнина. В тази връзка Том XXXVI от поредицата Известия на Националния исторически музей ще бъде посветен на предстоящия юбилей.

Членовете на Редколегията на НИМ имат удоволствието да Ви поканят за участие с Ваша публикация в посочения юбилеен сборник

Pokana-za-materiali_tom-XXXVI_2023.pdf

×
Scroll to Top