Писалката, с която Президентът Георги Първанов подписва Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз. На 13 април 2005 г. Европейският парламент дава одобрение за подписване на Договора за присъединяване.

Писалката, с която е подписан Договора за присъединяване към Европейския съюз

Писалката, с която  Президентът Георги Първанов подписва Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

На 13 април  2005  г. Европейският парламент дава одобрение за подписване на Договора за присъединяване. Докладът за България е приет с 534 гласа „за”, 88 „против”  и 69 „въздържали се”.

На тържествена церемония в двореца на Великия херцог на Люксембург на 25 април 2005 г., Президентът на Република България  Георги Първанов, министър-председателят  Симеон Сакскобурготски, министърът на външните работи  Соломон Паси и министърът по европейските въпроси  Меглена Кунева подписват официалния документ.
От 1 януари 2007 г. България е пълноправен член на Европейския съюз.

Scroll to Top